Saturday, February 2, 2013

Peta Titi



PROSES PEMIKIRAN : Melihat Analogi
THINKING PROCESS : Seeing Analogies


PETA PEMIKIRAN : Peta Titi
THINKING MAP : Bridge Map

LANGKAH MEMBINA PETA TITI
1.                  Lukiskan sebuah garisan dan tulis faktor penghubung (RF) di bahagian kiri. Faktor penghubung (RF) adalah frasa setara yang mengaitkan analogi.
2.                  Lukiskan garisan dan tuliskan di bahagian atas dan bawahnya pasangan yang berkaitan.
3.                  Ikuti langkah yang sama untuk pasangan berikutnya.
4.                  Kedua-dua pasangan ini disambungkan dengan puncak.
5.                  Sambungkan pasangan berikutnya sehingga tamat.
6.                  Sentiasa letak ‘as’ yang beerti sama seperti pada peta ini.

0 comments:

Post a Comment